Κυριακή 10 Μαρτίου 2024

Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς θεραπεία, τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου


 Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου

Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου

«Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς θεραπεία»

Ὁμιλία στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Μπάρας, 10 Μαρτίου 2024

 

Σεβαστοί πατέρες, προσφιλέστατοι ἀδελφοί μας

Τό θέμα πού θά ἀναπτύξουμε ἀπόψε εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας καί ἀφορᾶ ἄμεσα τήν σωτηρία μας. Ἐπειδή θά ἀναφερθοῦμε καί σέ ἐπιμέρους λεπτά καί δυσκολονόητα θεολογικά ζητήματα, γι’ αὐτό θά σᾶς παρακαλοῦσα νά μοῦ χαρίσετε τήν ἰδιαίτερη προσοχή σας καί ἴσως λίγο περισσότερο χρόνο.

Ὁ τίτλος τοῦ ἀποψινοῦ μας θέματος εἶναι «Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς θεραπεία». Ὁ μακαριστός παπα-Γιώργης ὁ Μεταλληνός συνήθιζε νά λέει ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ «θεραπεία ἀπό τήν ἀρρώστια τῆς θρησκείας». Καί πράγματι αὐτό πού διαφοροποιεῖ κυρίως τόν χριστιανισμό ἀπό τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου εἶναι ὅτι ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι θρησκεία, ἀλλά Θεία Ἀποκάλυψη.

Ακούστε την ομιλία:

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ:

Η Ορθοδοξία Ως Θεραπεία_10032024 by EpomeniToisAgPatrasi on Scribd

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου: Ὁμιλία στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος


 Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀ­να­στα­σί­ου

Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου

Ἁγίων Μετεώρων

Ὁμιλία στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος

ἐνάντια στό νομοσχέδιο

γιά τήν θεσμοθέτηση «γάμου» καί υἱοθεσίας ἀπό ὁμοφυλόφιλους

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

 

ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!

Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι

Νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων! Ἀμήν.

 

Ἀδελφοί καί φίλοι, ὁμόψυχοι καί ὁμόφρονες συστρατιῶτες στόν καλό ἀγῶνα τῆς πίστεως καί τῆς Πατρίδος,

Ὁ Κύριος ἐγγύς! Ψηλά οἱ καρδιές μας, ἀπτόητο τό φρόνημά μας, ἀμετάθετη καί ἀκλόνητη ἡ πίστη μας καί ἡ ἐλπίδα μας!

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία ΕΔΩ:

Ὁμιλία στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγμα-τος ἐνάντια στό νομοσχέδιο γιά τήν θεσμ... by EpomeniToisAgPatrasi on Scribd

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης: Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, ἡ Θεοφάνεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ἡ σωτηριώδης σημασία τους γιά μᾶς

«Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΑΣ»

Δημητρίου Τσελεγγίδη

Καθηγητῆ τῆς Δογματικῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Τήν προηγούμενη Κυριακή μετά τά Φῶτα, ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο, ὅτι ὁ Χριστός ἄρχισε τό κήρυγμά Του, ὅπως ἀκριβῶς τό ἄρχισε καί ὁ Τίμιος Πρόδρομός Του, ἀπό τήν μετάνοια καί τήν εὐχάριστη ἀγγελία γιά τήν ἐγγύτητα τῆς ἐρχόμενης Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Καί τοῦτο, γιατί ἡ μετάνοια καί ἀπό μόνη της μπορεῖ νά μᾶς ἐγγυηθεῖ τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔγινε καί στήν περίπτωση τοῦ ληστῆ ἐπί τοῦ σταυροῦ. Ἄς μήν τό λησμονοῦμε ποτέ αὐτό. Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ κύρια προϋπόθεση, τό «κλειδί» εἰσόδου μας στήν Βασιλεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Μέ τό «σκάφανδρο» τῆς μετανοίας καί τῆς συνεπαγόμενης ταπεινοφροσύνης, νά κάνουμε αὐτήν τήν χρονιά βαθύτερη τήν «κατάδυση» στήν καρδιά μας, γιά νά βροῦμε τόν πολύτιμο «μαργαρίτη», πού λάβαμε στό Βάπτισμά μας. Καί μέ τήν ἐπιμέλεια καί τόν πόθο γιά τήν ἀγαπητική φύλαξη τῶν θείων ἐντολῶν, νά ἐπανενεργοποιήσουμε τήν ἀπενεργοποιημένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός μας, ὥστε ἡ καρδιά μας νά γίνει ἐνεργός «μονή» - κατοικία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μέ τήν συχνή ἀνατροφοδότησή μας διά τῆς μετοχῆς τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Καί ἡ σημερινή ὁμιλία μας θά ἔχει ὡς θεμελιώδη προϋπόθεση καί νοητό ἄξονα τήν μετάνοιά μας, σέ συνδυασμό μέ τόν πόθο καί τήν ἀγαπητική τήρηση ὅλων τῶν θείων ἐντολῶν.

Βάπτιση by EpomeniToisAgPatrasi on Scribd

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης: Χριστούγεννα. Πῶς καί πότε γεννιέται ὁ Χριστός, χαρισματικῶς, μέσα μας.

Χριστούγεννα. Πῶς καί πότε γεννιέται ὁ Χριστός,
χαρισματικῶς, μέσα μας.


Δημητρίου Τσελεγγίδη

Καθηγητῆ τῆς Δογματικῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Βρισκόμαστε λίγες μέρες πρίν τά Χριστούγεννα. Εἶναι εὔλογο νά ἑτοιμαζόμαστε. Ἑτοιμαζόμαστε, ὅμως, ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά, ὅπως ὀφείλουμε, ἤ κοσμικά, κατά τό πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου; Ὅσα θά ποῦμε στή συνέχεια, μᾶς προσανατολίζουν πνευματικῶς.

Διαβάστε ὁλόκληρο τό κείμενο στόν παρακάτω σύνδεσμο:

Χριστουγεννα by EpomeniToisAgPatrasi on Scribd

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους, τοῦ Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου


 Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ

Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα
καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους

Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου

Προη­γου­μέ­νου Ἱ. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁγίων Μετεώρων

28 Νοεμβρίου 2022

 

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, μία ἀπό τίς πιό γνωστές Ἑταιρεῖες Δημοσκοπήσεων δημοσίευσε μία ἔρευνα[1], ὅπου ἀποτυπώνονται οἱ τάσεις στήν ἑλληνική κοινωνία κατά τήν τελευταία δεκαετία. Εἰδικότερα ἐξετάστηκαν οἱ προτιμήσεις καί ἡ ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν διαχρονικά οἱ Ἕλληνες πολίτες σέ θεσμούς, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καταγράφει τήν πιό θεαματική πτώση στά ποσοστά προτιμήσεως τῶν πολιτῶν.

Συγκεκριμένα, «οἱ θεσμοί πού ἀπώλεσαν τή μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη μεταξύ 2001 καί Δεκεμβρίου τοῦ 2021 ἦταν, κατά σειρά προτεραιότητας, ἡ Ἐκκλησία μέ ἀπώλεια 46 μονάδων, τό συνδικαλιστικό κίνημα μέ ἀπώλεια 32 μονάδων καί τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης μέ ἀπώλεια 31 μονάδων»[2]. Στήν διάρκεια τῆς τελευταίας δεκαετίας, ἡ ἐκτίμηση τῶν πολιτῶν στήν Ἐκκλησία, ἀπό τό 71% πού ἦταν τό 2001, ἔπεσε στό ποσοστό τοῦ 25%.

Πρόκειται, βεβαίως, γιά μία κατάσταση πού προκαλεῖ ἔντονο προβληματισμό καί βαθύτατη ὀδύνη σέ ὅλους τούς πιστούς, στούς ἀνθρώπους πού ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία καί ἔχουν ἀφιερώσει τήν ζωή τους στήν διακονία της. Καί ὅλα αὐτά σέ μία ἰδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, πού ἡ κοινωνία μας βρίσκεται σέ μία ἀκραία καί πρωτοφανή πνευματική καί ἠθική κατάπτωση καί ἀποστασία. Ἀπό τήν καθημερινή εἰδησεογραφία καί μόνο ἀποκαλύπτεται ἡ τραγικότητα τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς πραγματικότητας. Συνεχῆ καί εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, βία, κακοποίηση, δολοφονίες, γυναικοκτονίες, παιδοκτονίες, παιδεραστίες, βιασμοί παιδιῶν καί γυναικῶν, μεγάλη ἔξαρση τῶν σεξουαλικῶν ἐγκλημάτων καί τῶν κάθε λογῆς διαστροφῶν, κατάλυση καί ἰσοπέδωση τῶν ἠθικῶν, πνευματικῶν, ἐθνικῶν, πολιτιστικῶν καί κοινωνικῶν ἀξιῶν, ἠθική κατάπτωση, κοινωνική, πολιτική καί ἐθνική παρακμή καί τόσα ἄλλα, συνθέτουν ἕνα πραγματικά ζοφερό σκηνικό.

Καί ἐνῶ θά ἀνέμενε κανείς ἀπό τήν Διοίκηση[3] τῆς Ἐκκλησίας νά ἐκφράσει τόν εὐλαβή λαό τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποτελέσει τό ἀνάχωμα σέ ὅλη αὐτή τήν παρακμή, βλέπουμε τήν καταβαράθρωση τῆς μαρτυρίας της καί τήν κατάληξή της σέ θέση οὐραγοῦ.

Διαβάστε ὁλόκληρο τό κείμενο στόν παρακάτω σύνδεσμο:

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ: Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας


 ΣΥΝΑΞΗ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

 Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς

κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Αἴσθηση προκαλοῦν τά ἑξῆς:

·       Φτάνουμε πλέον στήν ὑλοποίηση τοῦ ἀρχικοῦ ὁραματισμοῦ τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου  γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, κάτι πού ἀπετέλεσε προτεραιότητα ὅλων τῶν κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, ἀποδεικνύοντας τήν διαχρονική ἐμμονή ὑλοποίησης μίας Ὀργουελικῆς κοινωνίας καί ὑποδούλωσης τῶν ἐθνῶν.

·       Ἡ ἀναφορά τοῦ Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως στή λεγομένη 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση (σύγκλιση Ψηφιακῆς Τεχνολογίας, Τεχνητῆς Νοημοσύνης καί Μοριακῆς Βιολογίας) ὡς τόν μακροχρόνιο ὁραματισμό (πού συσχετίζεται ἄμεσα μέ τήν «ἐξελικτική» πορεία τοῦ ἀνθρώπου κατά τά πρότυπα τῆς πλάνης τοῦ Μετανθρωπισμοῦ).

·       Ἡ ἐπιθυμία τῆς Ἑλλάδας νά πρωτοστατήσει στήν ὑλοποίηση ὅλων τῶν ἀνωτέρω σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.

·       Ἡ ἐργαλειοποίηση τοῦ κορωνοϊοῦ πρός ἐπιτάχυνση τῆς ψηφιοποίησης.

·       Ὁ «Προσωπικός Ἀριθμός τοῦ Πολίτη» πού θά ἐντάσσει ἤ θά ἀπορρίπτει τήν πρόσβασή του σέ ὑγεία, τράπεζες, καταστήματα, ὑπηρεσίες κ.λπ, ὅπως εἴδαμε καί μέ τά ψηφιακά πιστοποιητικά.  Ἀπό μέσον ταυτοποίησης ἡ ταυτότητα μεταβάλλεται σέ κάρτα δικαιωμάτων, πού θά δίνει στόν Πολίτη «δικαίωμα ζωῆς». Ἐρχόμαστε ἔτσι ὁλοταχῶς στό «ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι» τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκ. 13, 16-18).

Ἡ διευκόλυνση εἶναι τό δόλωμα γιά νά παραδοθεῖ ὁ πολίτης ἀμαχητί στήν ψηφιακή παράδοση τῶν δεδομένων του στό πανίσχυρο πλέον Κράτος, τό ὁποῖο θά μπορεῖ εὔκολα νά τόν περιθωριοποιεῖ, νά τόν ταλαιπωρεῖ, ἀκόμα καί νά τόν ἀκυρώνει, ἄν δέν συμφωνεῖ μαζί του. Τρανή ἀπόδειξη ὁ ψηφιακός «πορτιέρης» τήν ἐποχή τοῦ κόβιντ, πού ἀπέκλειε τούς ἀνεμβολίαστους ἀπό σειρά δραστηριοτήτων τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς. Ἡ δοκιμασία, ἄλλωστε, τοῦ συγκεκριμένου συστήματος σέ κράτη ὅπως ἡ Κίνα, μέ τήν κοινωνική βαθμολόγηση τῶν πολιτῶν μέσω τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἔχει ἀποδείξει  ὅτι ἡ νέα ψηφιακή ἐποχή πού εὐαγγελίζεται ὁ κ. Ὑπουργός, θά περιλαμβάνει τή στέρηση τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν, χωρίς ἐπιστροφή.

Διαβάστε ὁλόκληρό τό κείμενο στόν παρακάτω σύνδεσμο. Ἄν συμφωνεῖτε μέ τό περιεχόμενό του, μπορεῖτε νά τό συνυπογράψετε.

Ταυτότητες_ΤΕΛΙΚΟ by EpomeniToisAgPatrasi on Scribd

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Ἐπισκοπικὴ ἐκτροπή

 


«Πάντα μέν οὖν ἄτιμα τά πάθη, μάλιστα δέ ἡ κατά τῶν ἀρρένων μανία... Καί ὅπερ ἄν εἴποις ἁμάρτημα, οὐδέν ἴσον ἐρεῖς τῆς παρανομίας ταύτης… Οὐ γάρ οἱ θετοί μόνον, ἀλλά καί αὐτοί οἱ τῆς φύσεως ἀνατρέπονται νόμοι». (Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Δ΄, PG60, 416-417)
(Ὅλα τά πάθη εἶναι ἄτιμα, πάνω ἀπ᾽ ὅλα ὅμως ἄτιμο, ἀτιμότατο, εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία. ...Ὁποιοδήποτε ἁμάρτημα καί ἄν ἀναφέρεις, δέν εἶναι ἴσο μέ αὐτήν τήν παρανομία, ἡ ὁποία ἀνατρέπει ὄχι μόνο τούς θετούς ἀνθρώπινους νόμους, ἀλλά καί τούς νόμους τῆς φύσεως.) 


Ἐπισκοπικὴ ἐκτροπή 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καὶ Χαλκηδόνος κ. Γαβριὴλ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐργάζεται μὲ ξεχωριστὸ ζῆλο στὴ Μητρόπολή του· μάλιστα ἔχει ἀναπτύξει ἀξιοζήλευτη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς νέους τῆς περιοχῆς. 
 Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας ἔχει καθιερώσει σειρὰ διαδικτυακῶν ἐκπομπῶν μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;», στὶς ὁποῖες διαλέγεται μὲ τοὺς νέους καὶ ἀπαντᾶ σύντομα καὶ ἁπλὰ στὶς ποικίλες ἀπορίες τους. Χωρὶς ἀμφιβολία δὲν μπορεῖ κανεὶς παρὰ νὰ χαρεῖ αὐτὴ τὴν ἀξιόλογη ποιμαντικὴ φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου. 
 Ὅμως δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἐκφράσουμε καὶ τὴ βαθιὰ λύπη καὶ ἀπογοήτευσή μας γιὰ ὅσα ὑποστήριξε ὁ Σεβασμιώτατος στὴν 115η ἐκπομπὴ τῆς 16ης Δεκεμβρίου 2021 μὲ τὸν τί­τλο «Πίστη καὶ ὁμοφυλοφιλία». Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση εἶπε: «Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φύλο, δὲν μπορῶ νὰ ξέρω γιατί, δὲν θὰ κατηγορήσω ἐγὼ τὸν Θεό. Δὲν εἶμαι ἄξιος κἂν ἐγὼ νὰ τὸ σκεφτῶ αὐτὸ τὸ πρά­γμα. Ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξέρει κάτι ξέρει περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους». 
 Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ δέχεται ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πάθος καὶ μάλιστα πάθος θεομίσητο. Ἀλλὰ τὰ πάθη δὲν τὰ δίνει ὁ Θεός. Τὰ πάθη εἶναι ἀποτελέσματα τῆς πτώσεως. Σ᾿ αὐτὴν ὀφείλεται καὶ ἡ ὅποια τυχὸν ὀργανικὴ προδιάθεση. Οὔτε τὴν ὁμοφυλοφιλία, οὔτε τὴν παιδοφιλία, οὔτε τὴ νεκροφιλία, οὔτε τὴ ζωοφιλία καὶ κτηνοβασία, οὔτε ὁποιοδήποτε ἄλλο πάθος δίνει ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς δίνει τὴ Χάρι του, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ καταπολεμήσει αὐτὲς τὶς διαστροφὲς καὶ ὅλα τὰ πάθη. Καὶ μάλιστα τὸ πάθος τῆς φιληδονίας, εἴτε αὐτὸ κατευθύνεται σὲ πρόσωπα τοῦ ἴδιου εἴτε τοῦ ἄλλου φύλου. 
 Εἶπε ὅμως καὶ ἄλλα ὁ Σεβασμιώτατος: «Δὲν μπορῶ νὰ δεχθῶ ὅτι εἶναι οἰκογένεια ἡ σχέση ἑνὸς ὁμοφυλόφιλου. Εἶναι μία σχέση. Τὸ σέβομαι. Εἶναι μία σχέση, ἡ ὁποία, ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστὸς, νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικά. Νὰ ὑπάρχει ἀξιοπρέπεια. Νὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ὄχι πολλῶν συντρόφων, ἀλλὰ ὅσο τὸ δυνατὸν νὰ ἔχει ἕνα σύντροφο, μὲ τὸν ὁποῖο νὰ περνάει μαζί του τὴ ζωή του καὶ νὰ αἰσθάνεται ὅτι μαζί του μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ μία πνευματικὴ πορεία». 
 Ἀδιανόητα λόγια στὰ χείλη ἑνὸς Ἐπισκόπου. Ἀποδέχεται λοιπὸν ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ὁ Χριστὸς μέσα στὴ διαστροφικὴ ὁμοφυλοφιλία, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ ἀπευθύνεται σὲ ἕναν σύντροφο; Μπορεῖ νὰ ὑπάρχει πνευματικὴ πορεία σὲ τέτοιες σχέσεις; Καὶ βέβαια, εἴτε μὲ ἕναν σύντροφο εἴτε μὲ πολλούς, αὐτὸ δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σημασία. Ἡ διαστροφὴ ἔχει τὴν ἴδια ἀκριβῶς βαρύτητα. Ἂς τὸ ποῦμε καθαρά: Φρίκη προξενοῦν αὐτὲς οἱ ἀντιλήψεις. 
 Ὁ Σεβασμιώτατος ὅμως πρόσθεσε καὶ τοῦτα ἀκόμη: «Δὲν μπορῶ νὰ πῶ σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ὅτι δὲν ἔχει θέση καὶ χῶρο μέσα στὴν Ἐκκλησία. Δὲν μπορῶ νὰ πῶ σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ θὰ τὸ κάνει, γιατί ὁ Θεὸς μᾶς δέχεται ὅλους, ὅ,τι καὶ νὰ ἔχουμε πράξει, ὅποια ἁμαρτία». 
 Ναί, ὁ Θεὸς μᾶς δέχεται ὅλους. Τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι σωστά. Ὑπὸ μία ἀπολύτως ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὅμως: ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἔχει ἐκδηλωθεῖ εἰλικρινὴς καὶ ἔμπρακτη μετάνοια. Ἔμπρακτη δὲ μετάνοια σημαίνει ἀπόφαση ἄμεσης διακοπῆς τῆς διαστροφικῆς σχέσεως. Ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ ὅλους μας, ὅσο κι ἂν ἔχουμε ἁμαρτήσει, ἀλλὰ μόνο ἂν καταφύγουμε σ᾿ αὐτὴ μετανοημένοι. Ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε μὲ τὸν Ἄσωτο τῆς γνωστῆς Παραβολῆς τοῦ Κυρίου. Διαφορετικὰ ἰσχύει ὁ ξεκάθαρος λόγος τῆς Γραφῆς, ὅτι οἱ ἀμετανόητα μὲ τέτοιο τρόπο ἀμαρτάνοντες, «βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορ. ς΄ 9-10). 
 Κλείνοντας τοῦτο τὸ σχόλιο θὰ ἐκφράσουμε τὴ βαθιὰ μας πικρία γιὰ τὶς παραπάνω ἀπαράδεκτες ἀντιλήψεις, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη ἀγωνία μας ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι τὸ κάστρο κινδυνεύει νὰ πέσει, οἱ πύλες νὰ ἀνοίξουν καὶ οἱ ἐχθροὶ νὰ διαβοῦν μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!

Πηγή: https://www.osotir.org/2022/01/27/episkopiki-ektropi/

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails