Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

Έγγραφη διαμαρτυρία Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ στην Υπουργό Ἐξωτερικών των ΗΠΑ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
­Ἐξ ἀφορμῆς τῆς δημοσιοποιήσεως τῆς ἐτησίας ἐκθέσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ περί τῶν Θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν παγκοσμίως καί ἐπειδή γίνεται ὀνομαστικῶς λόγος γιά τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς ἀπεστάλη ἔγγραφος διαμαρτυρία του στήν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν διά τοῦ ἐνταῦθα Πρέσβεως.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax210 4518476

                          ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Πρός τόν
Ἐξοχώτατον Κύριον
Daniel B. Smith
Πρέσβυν τῆς ΗΠΑ
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ,

Σᾶς ὑποβάλλω τήν ἔγγραφη διαμαρτυρία μου γιά τήν ἀναφορά τοῦ προσώπου μου στήν Ἔκθεση γιά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Χώρας Σας καί θερμῶς παρακαλῶ ὅπως εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνην νά προωθήσετε αὐτήν εἰς τήν Ἐξοχωτάτην κ. Ὑπουργόν.
Ἐκ προοιμίου εὐχαριστῶ τήν Ἐξοχότητα Σας καί διατελῶ μέ θερμές εὐχές, ὁ δωρεοδότης Θεός νά χαρίζη σέ Ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειαν Σας ὑγιεία, εὐτυχία καί κάθε πρόοδο.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax 210 4518476
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2012
   
Πρός
Τήν Ἐξοχωτάτην
Hilary Clinton
Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς;
Εἰς WASHINGTON
""""""""""""""""""""""""""

Ἐξοχωτάτη κ. Ὑπουργέ,

Εἰς τήν Ἔκθεσιν τοῦ Ὑπουργείου Σας πού ἀναφέρεται στό σεβασμό τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ἀνά τόν κόσμον καί εἰδικώτερα εἰς τήν χώρα μου χρησιμοποιεῖται τό ὄνομά μου καί περιγράφονται ἐνέργειές μου καί λόγοι μου χωρίς νά μοῦ δοθεῖ οὐδεμία δυνατότης νά ἐξηγήσω τί παραγματικά συμβαίνει.
Ὡς πολίτης τοῦ κόσμου καί κάτοικος αὐτοῦ τοῦ πλανήτη αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά ἐκφράσω τήν διαμαρτυρία μου διότι προφανῶς μέ τόν τρόπο πού συντάσσονται οἱ συγκεκριμένες ἐκθέσεις τοῦ Ὑπουργείου Σας παραβιάζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί κατά βάσιν τό Σύνταγμα τῶν Η.Π.Α., χώρας τήν ὁποία ἐθεμελίωσαν οἱ Πατέρες τοῦ Ἔθνους Σας ἐπί τῶν πανανθρωπίνων ἀξιῶν πού γεννήθηκαν στήν χώρα μου, δηλ. τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος.
Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὡς ἔμπειρος πολιτικός καί πρόσωπο σημαντικῆς προσφορᾶς εἰς τήν μεγάλη Σας Χώρα ὅτι στά κράτη δικαίου εἶναι ἀπαράδεκτο τό γεγονός νά καταδικάζεται κάποιος ἀναπολόγητος καί νά παραβιάζεται ἡ παγκόσμια δικαστική ἀρχή «νά μήν ἐκδόσεις τήν κρίση σου γιά ὁποιοδήποτε θέμα πρίν ἀκούσεις καί τίς δύο πλευρές». Διαμαρτύρομαι λοιπόν ἐντόνως διότι χωρίς νά ἐρωτηθῶ γιά τό τί πράγματι συνέβη ἤ γιά τό τί πράγματι εἶπα, οὐσιαστικά καταγγέλομαι παγκοσμίως ὡς δῆθεν φονταμενταλιστής καί ὡς δῆθεν παραβιάζων τά δικαιώματα τῶν συνανθρώπων μου. Ἐάν εἶχαν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Σας τήν εὐγένεια καί τήν συνείδηση νά μέ ἐρωτήσουν πρίν μέ καταγγείλουν τί πράγματι συμβαίνει μέ τά ἀναφερόμενα θέματα, θά τούς ἐνημέρωνα ὅτι ἀπηυθύνθην ἐγγράφως εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν Ἀθήναις Ρωμαιοκαθολικῶν κ. Νικόλαον Φώσκολον καί τόν παρεκάλεσα ὅ,τι ἀκριβῶς ἰσχύει στό Ρωμαιοκαθολικό Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Παύλου Πειραιῶς νά ἰσχύσει καί στό Ρωμαιοκαθολικό Σχολεῖο τῆς Ἁγίας Ἰωάννας τῆς Λωραίνης Πειραιῶς δηλ. ὁ ἁγιασμός ἐνάρξεως πού γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ μυστηριακή πράξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους νά εὐλογηθῇ γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητάς τοῦ Σχολείου ὑπό Ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ καί γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς μαθητάς πού σημειωτέον ἀποτελοῦν μειοψηφία ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, δεδομένου ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καί τό Κανονικό δίκαιο ἀπαγορεύουν τήν συμπροσευχή μέ ἑτεροδόξους καί μέ πρόσωπα πού δέν ὑφίσταται μυστηριακή κοινωνία. Ὅμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν οὐδεμία ἀπάντηση καταδέχθη νά ἀποστείλει καί ἑπομένως διά νά ὑπερασπίσω τήν αὐτοσυνειδησία τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν τοῦ Σχολείου ὡς ἐπίσκοπος καί ποιμένας αὐτῶν προσέφυγα στήν ὑπό τοῦ Νόμου προβλεπομένη διαδικασία ἐνώπιον τῶν Ἁρμοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν. Τί ἄλλο ἑπομένως εἶχα τήν δυνατότητα νά πράξω ἐνώπιον τῆς ἀδιαλλαξίας καί τῆς πείσμονος ἐμμονῆς εἰς πρακτικήν ἀπομειώσεως τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας.

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΣΕ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος

Στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που πραγματοποιείται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στα Χανιά, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τίμησε τον Μητροπολίτη Σασσίμων κ. Γενάδιο και τον ανακήρυξε εταίρο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης απονέμοντάς του το σχετικό μετάλλιο.

Αναλυτικά:

Την ανάγκη επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης επεσήμανε χθες από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος στα 150 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, παρουσία του αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου, επισκόπων, αιρετών και λαϊκών.
Ο κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε με έμφαση ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης «τέθηκε σε αναγκαστική σιωπή και παροπλισμό» πριν από σαράντα ένα χρόνια και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να προσευχηθούν, ώστε να αρθεί σύντομα αυτή η αδικία, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε.
«Οι τελευταίοι απόφοιτοι της Χάλκης υπηρετούν σήμερα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία μέχρι και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Εδώ, στην Κρήτη, ο αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος είναι, επίσης, απόφοιτος της Χάλκης και όλοι οι απόφοιτοι της Χάλκης είχαν αυτό το οικουμενικό πνεύμα, που διακρίνει και χαρακτηρίζει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, γι' αυτό και όλοι οι Χαλκίτες θεολόγοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν και συνεργάζονται πράγματι με τους άλλους αδελφούς μας Χριστιανούς σε όλα τα οικουμενικά φόρα και σε όλες τις οικουμενικές επιτροπές και πρωτοβουλίες. Γι' αυτό ζητώ τις προσευχές όλων σας, ώστε η Θεολογική μας Σχολή στα Πριγκιπόνησα στην Κωνσταντινούπολη σύντομα να επαναλειτουργήσει, αιρομένης της μεγάλης αδικίας, η οποία έγινε σε αυτήν και στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εδώ και τέσσερις δεκαετίες», υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στην κεντρική ομιλία του προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών αναφέρθηκε σε θεολογικά ζητήματα.
Νωρίτερα, ο γενικός διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης δρ Κωνσταντίνος Κενανίδης είχε καλωσορίσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κάνοντας σύντομη αναφορά στο ουσιαστικό και πολυσχιδές έργο του.
Παράλληλα, ο κ. Κενανίδης ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης να ανακηρύξει εταίρο της Ο.Α.Κ. τον μητροπολίτη Ασίμων Γεννάδιο, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να κάνει τη σχετική απονομή του μεταλλίου.
Ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το τιμώμενο πρόσωπο, επισημαίνοντας το σημαντικό και πολύπλευρο έργο του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, την οποία χαρακτήρισε «πολύτιμο διαμάντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου».


Πηγή: Χανιώτικα Νέα
* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails