Τρίτη 2 Μαρτίου 2010

Παπικές τιμές στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Το Ίδρυμα Καρδιναλίου Paul Poupard θα τιμήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο για την οικολογική του δραστηριότητα. 
Ο Καρδινάλιος Paul Poupard είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για τον Πολιτισμό.


Ο Καρδινάλιος Paul Poupard

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβεί ειδικά για την βράβευσή του στο Μονακό, όπου και θα έχει συνάντηση με τον πρίγκηπα Αλβέρτο.Ο Καρδινάλιος Paul Poupard σε διαθρησκειακή συνάντηση στην Ρώμη


Το επίσημο Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:
"Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀναχωρεῖ σήμερον Τρίτην, 2αν Μαρτίου, διά τό Πριγκηπᾶτον τοῦ Μονακό, ὅπου θά παραλάβῃ ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ τό διεθνές βραβεῖον τοῦ «Ἱδρύματος Καρδιναλίου Paul Poupard» διά τάς οἰκολογικάς πρωτοβουλίας καί δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι ἀνεγνωρίσθησαν καί ἐτιμήθησαν καί δι’ ἄλλων διεθνῶν βραβείων εἰς τό παρελθόν. 
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θά ἔχῃ ἰδιαιτέραν συνάντησιν καί συνομιλίαν μέ τήν A.Γ.Υ. τόν Πρίγκηπα Ἀλβέρτον Β’ τοῦ Μονακό, τοῦ ὁποίου εἶναι γνωσταί αἱ περιβαλλοντικαί εὐαισθησίαι.

Οἱ δύο ἄνδρες εἶχον συναντηθῆ εἰς οἰκολογικήν Ἡμερίδα συγκληθεῖσαν ὑπό τοῦ τότε Προέδρου τῆς Γαλλίας Jacques Chirac εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τῶν Παρισίων ἐν ἔτει 2007".   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails