Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

Συνέδριο περί μοναχισμού στο Ιερό Κοινόβιο Οσίου Νικοδήμου (Γουμένισσα)


Ι Ε Ρ Ο Ν     Κ Ο Ι Ν Ο Β Ι Ο Ν 
Ο Σ Ι Ο Υ    Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Υ 
Π Ε Ν Τ Α Λ Ο Φ Ο Σ 
6 1 3 0 0    Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Σ Α

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Ν 
Π Ε Ρ Ι 
Μ Ο Ν Α Χ Ι Σ Μ Ο Υ

Γιά τά 30 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, μέ ὁμιλητές Καθηγουμένους καί Μοναχούς ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί ἄλλες Ἱερές Μονές τῆς Ἑλλάδος<ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails