Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Καθηγητής Τσελεγγίδης: Η ιδιότυπη Σύνοδος της Κρήτης δεν παράγει δεσμευτικές αποφάσεις (video)

Ἡ ἰδιόρρυθμη Σύνοδος τῆς Κρήτης δέν εἶναι, κατά κυριολεξία, οὔτε «Ἁγία» οὔτε «Μεγάλη», ἐπειδή κατά τό περιεχόμενο τῶν Κειμένων της δέν ἀκολουθεῖ τούς Πατέρες. Δέν εἶναι, δηλαδή, «ἑπόμενη τοῖς ἁγίοις Πατράσι». 
Δέν εἶναι ὅμως οὔτε καί «Μεγάλη», ἀλλά μᾶλλον μικρή, διότι δέν θά ἀντιπροσωπεύονταν ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἐπισκόπων. 
Στήν πραγματικότητα ὑπῆρξε καί θά μείνει στήν Ἱστορία, κατά τήν ἐπιεικέστερη ἐπιστημονική καί θεολογική διατύπωσή μας, ὡς ἡ ἰδιόρρυθμη Σύνοδος τῆς Κρήτης. Πρόκειται γιά ἕνα Συνέδριο ὁρισμένων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πού δέν παράγει δεσμευτικές ἀποφάσεις.
Παρακολουθήστε εδώ το πρώτο μέρος της σχετικής ομιλίας (Θεσσαλονίκη, 27-06-2016) του Καθηγητή της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails