Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Και πάλι χωρίς πληροφόρηση ο διάλογος με του παπικούς. Κίνδυνος για νεα τετελεσμένα

Αρχίζει αύριο (15-22 Σεπτεμβρίου) στήν ιταλική πόλη Chieti η 14η συνάντηση της ολομέλειας της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.

Από την πλευρά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας τηρείται και πάλι σιγή ασυρμάτου...

Καμία απολύτως ενημέρωση του ορθοδόξου πληρώματος για το τί θα συζητηθεί στην συνάντηση και ποιά θα είναι η στάση της Εκκλησίας μας

Σε Ανακοινωθέν της, προ ημερών, η Σύνοδος αναφέρει ότι  "ενημερώθηκε από τον προσκληθέντα στη Συνεδρία Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο περί της επικειμένης συναντήσεως της μικτής Επιτροπής επί του διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κιέτι της Ιταλίας από τις 15 έως τις 22 Σεπτεμβρίου ε.έ. Ο Σεβασμιώτατος υπέβαλε Υπόμνημα και έλαβε οδηγίες προς υποστήριξη των θέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την ανωτέρω συνάντηση".

Φυσικά και δεν ανακοινώθηκε ούτε το περιεχόμενο του Υπομνήματος ούτε ποιές οδηγίες έλαβε από την Σύνοδο.

Άλλωστε, δεν έχουμε ακόμη καμμία πληροφόρηση από την Σύνοδο για την πορεία των προηγούμενων κειμένων, που εξέδωσε η Επιτροπή Διαλόγου, και ιδιαίτερα για το απαράδεκτο κείμενο της Ραβέννας, το οποίο προκάλεσε τόσες πολλές αντιδράσεις από ορθοδοξους πιστούς, αλλά και Αρχιερείς.

Σε απόφασή της του 2009 η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέφερε για τα κείμενα της Επιτροπής Διαλόγου και ειδικά για αυτό της Ραβέννας: «Τό κεί­με­νο τῆς Ρα­βέν­νας καί τό κεί­με­νο πού πρό­κει­ται νά συ­ζη­τη­θεῖ στήν Κύ­προ τε­λοῦν ὑ­πό τόν ὅ­ρον τῆς ἀ­να­φο­ρᾶς καί ἐγ­κρί­σε­ώς τους ἀ­πό τίς κα­τά τό­πους Αὐ­το­κέ­φα­λες Ἐκ­κλη­σί­ες, ἑ­πο­μέ­νως καί ἀ­πό τήν Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος, Συ­νο­δι­κῶς δι­α­σκε­πτο­μέ­νης. Αὐ­τό πρα­κτι­κῶς ση­μαί­νει ὅ­τι δέν θά ὑ­πάρ­ξουν τε­τε­λε­σμέ­να γε­γο­νό­τα, χω­ρίς Συ­νο­δι­κή Ἀ­πό­φα­ση τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας. Οἱ Ἱ­ε­ράρ­χες εἶ­ναι φύ­λα­κες τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πα­ρα­δό­σε­ως, ὅ­πως ὁ­μο­λό­γη­σαν κα­τά τήν εἰς Ἐ­πί­σκο­πον χει­ρο­το­νί­α τους».

Το ερώτημα, λοιπον, παραμένει πάντα το ίδιο, αλλά δυστυχώς παραμένει και αναπάντητο: έχουν εγκριθεί από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας τα Κείμενα που έχει εκδόσει μέχρι σήμερα η Μικτή Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου με τους Ρωμαιοκαθολικούς;

Αν έχουν εγκριθεί, πότε έγινε αυτό και γιατί δεν υπήρξε καμία ενημέρωση;

Αν δεν έχουν εγκριθεί, τότε πώς συνεχίζεται η συζήτηση, αφού τα νέα κείμενα που συζητούνται είναι συνέχεια των παλιών και τα θεωρούν ως δεδομένα.

Το Ανακοινωθέν του 2009 δήλωνε ότι "Οἱ Ἱ­ε­ράρ­χες εἶ­ναι φύ­λα­κες τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πα­ρα­δό­σε­ως".

Το ποίμνιο, ὅμως, αἰσθάνεται ορφανό και παραπλανημένο.

Έχουσι, άραγε, γνώση οι φύλακες;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails