Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Ο Κηθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης ανακαλεί την υπογραφή του αναφορικά με το θέμα της διακοπής μνημοσύνου


        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ     
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.


       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7/10/2016

        ΠΡΟΣ
        ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ
        ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
          e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
       
         ΚΟΙ­ΝΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ: ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


 Θέμα: «Ἀνάκληση ὑπογραφῆς»
Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μου Πατέρες,
Μέ τήν παροῦσα Ἐπιστολή μου δηλώνω ὅτι ἀνακαλῶ τήν ὑπογραφή μου ἀπό τήν ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Συγκεκριμένα, ἡ ἀνάκληση τῆς ὑπογραφῆς μου ἀφορᾶ τήν παράγραφο, πού ἀναφέρεται στή «Διακοπή μνημοσύνου» (σ. 7-8). Καί τοῦτο, ἐπειδή δέν θέλω νά θεωρηθεῖ ὅτι μέ τά γραφόμενα στήν παράγραφο αὐτή ἐνθαρρύνω, καλύπτω ἤ ὅτι συμφωνῶ μέ ὅσους μεμονωμένα προβαίνουν σέ διακοπή μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου τους.
Παρακαλῶ καί γιά τίς δικές σας ἐνέργειες.Μέ σε­βα­σμό καί τιμή
Δη­μή­τριος Τσε­λεγ­γί­δης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails