Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Προσευχή για την πατρίδα μας


Στὶς δύσκολες ὥρες ποὺ βιώνει ἡ πατρίδα μας, στρέφουμε τὸ βλέμμα στὸν ούρανὸ!
Τώρα ποὺ οἱ ἐχθροὶ μᾶς έπιβουλεύονται, ποὺ προσπαθοῦν ἀδίκως, μὲ κάθε μέσο, μὲ κάθε τρόπο νὰ μᾶς ταπεινώσουν, κλίνουμε τὰ γόνατα καὶ έπικαλούμαστε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῆς δικαιοσύνης. 
Προστρέχουμε στοὺς ἁγίους μας καὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 
Προσευχόμαστε μὲ πόνο, μετάνοια  καὶ θέρμη ἀλλὰ καὶ τὴν βεβαιότητα: Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶνΔεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails