Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

Χαιρετισμός Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Χαιρετισμός Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου,
Προηγουμένου Ἱ.Μ.Μ. Μετεώρου,
Ἐκπροσώπου τῆς «Συνάξεως γιά τήν Ὀρθοδοξία»,
στήν ἡμερίδα πού πραγματοποιήθηκε
τήν Κυριακή 5 Ἰουλίου 2020
στό κεντρικό ἀμφιθέατρο τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου
Ἔρευνας Φυσικῶν Ἐπιστημῶν "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" μέ θέμα:
"Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα:
Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;"Πολυσέβαστε Γέροντα καί Πρόεδρε τῆς ἡμερίδος, πατέρα Σαράντη, 
σεβαστοί πατέρες, ἐλλογιμώτατοι κ.κ. εἰσηγητές, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 
Ἡ Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία (τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε) ἀποτελεῖ τήν ὁμολογιακή μαρτυρία ὀρθοδόξων κληρικῶν, μοναχῶν, θεολόγων καί λαϊκῶν, πού ἀγωνιοῦν καί ἀγωνίζονται γιά τήν διαφύλαξη καί τήν ἀκεραιότητα τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἡ ὁποία βάλλεται μέ καταιγιστικό τρόπο, κυρίως ἀπό τήν ἐπίσημη πολιτεία, ἀλλά ἐνίοτε καί ἀπό αὐτούς ἀκόμη, πού θεσμικά ὀφείλουν νά τήν προστατεύουν καί νά τήν περιφρουροῦν. 
Ἡ Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία εἶναι μιά φωνή νήψεως καί ἀντιστάσεως στήν σύγχρονη λαίλαπα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς πανθρησκείας καί τοῦ προϊόντος ἐξουνιτισμοῦ, ἀλλά καί τῶν κοινωνικῶν διαστροφῶν καί τοῦ ἐκφυλισμοῦ, πού ἐπιχειρεῖται καί ἐπιβάλλεται μέ ἀπροσχημάτιστο πλέον τρόπο, ἀκόμη καί στά μικρά παιδιά τοῦ νηπιαγωγείου! 
Ζοῦμε πραγματικά, καί μέ τόν πιό ἔντονο τρόπο, ἕναν τεράστιο παραλογισμό, μία ἀνισορροπία, μία ἀντιστροφή καί μία διαστροφή τῶν πάντων. Καθημερινά βρισκόμαστε, ὁλοένα καί περισσότερο, ἀντιμέτωποι μέ τό ὀξύμωρο καί τό ἀντιφατικό. Ἀμφισβητεῖται καί ἀντιστρέφεται κι αὐτό τό ἴδιο τό αὐτονόητο, ἡ κοινή λογική, τό ἀντικειμενικά ἰσχύον καί τό κοινῶς ἀποδεκτό. 
Ἔχουμε φτάσει, δυστυχῶς, στό σημεῖο, ὅπου ἡ ἀρετή χλευάζεται ὡς ὀπισθοδρομική, ἐνῶ ἡ ἁμαρτία ἐπαινεῖται· ἡ ἠθική καταπατᾶται ὡς ἀναχρονιστική, ἐνῶ ἡ ἀνηθικότητα προβάλλεται καί ἐπιβάλλεται ὡς πρόοδος· ἡ τιμιότητα ἀπορρίπτεται ὡς ἀναποτελεσματική, ἐνῶ ἡ παρανομία τείνει νά καταστεῖ κοινός τόπος. Φτάσαμε στό σημεῖο τό ἀφύσικο νά θεωρεῖται ὡς φυσιολογικό καί τό παραβατικό ὡς νόμιμο· ἡ παραδοχή τοῦ φυσιολογικοῦ καί παραδεδομένου νά θεωρεῖται ρατσισμός· ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί ὁ ἁγνός πατριωτισμός νά θεωροῦνται ἐθνικισμός καί ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας καί αὐτοσυνειδησίας νά θεωρεῖται φανατισμός, φασισμός καί μισαλλοδοξία. 
Ὅλες, ἀνεξαιρέτως, οἱ Κυβερνήσεις, ἰδιαιτέρως τῶν τελευταίων ἐτῶν, προωθοῦν ἀνήθικα, ἀντιεκκλησιαστικά, ἀντιευαγγελικά καί ἀντίθεα νομοθετήματα, πού ψηφίζονται στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Καί ὅλα αὐτά σχεδόν ἀδιαμαρτύρητα, χωρίς καμμία ἀντίδραση, παρά μόνον ἀπό μεμονωμένα πρόσωπα καί ἐλάχιστους συλλόγους, καθώς ἔχουν ἀμβλυνθεῖ οἱ συνειδήσεις καί ἔχουν καμφθεῖ οἱ πνευματικές ἀντιστάσεις καί τά ἀντισώματα τοῦ λαοῦ μας. Ἔχει ὑποβαθμισθεῖ καί ἀλλοιωθεῖ ἡ πίστη του, ἀλλά καί ἡ φιλοπατρία του. Ἔχει ἐκκοσμικευθεῖ, ἔχει συνηθίσει καί ἔχει ἀποδεχθεῖ τίς πρακτικές αὐτοῦ τοῦ συγκεκριμένου ἀντίθεου, ἀντίχριστου καί ἀντιευαγγελικοῦ τρόπου ζωῆς, τόν ὁποῖο καί ἀκολουθεῖ ἄβουλα καί ἄκριτα. 
Δυστυχῶς, ὅμως, κατώτερες τῶν περιστάσεων ἀποδεικνύονται καί οἱ τακτικές καί συμπεριφορές τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας (μέσω τῶν ἐκπροσώπων της, ἐπισκόπων, κληρικῶν, ἡγουμένων καί μοναχῶν). Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, σιωπῶσα καί ὑπνώττουσα, ἐγκλωβισμένη καί ὑποτεταγμένη στήν πολιτειοκρατία, βαθειά διαβρωμένη ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση, ἄνευρη καί νωχελική, ἀδυνατεῖ νά ὀρθώσει λόγο ἀληθείας. Ἀδυνατεῖ νά ἀντιδράσει καί νά ἀντιταχθεῖ ἀποφασιστικά στό ἀντίθεο καί ἀνθελληνικό κατεστημένο πού συνεχῶς ἰσχυροποιεῖται καί ἑδραιώνεται. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ὅλων αὐτῶν ἡ πρόσφατη ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, ὄχι μόνον ἀποδέχτηκε ἀδιαμαρτύρητα καί παθητικά τήν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας καί τό κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν, ἀλλά καί εὐχαρίστησε τούς ἀνώτατους πολιτικούς παράγοντες γιά τήν στάση τους στό ὅλο θέμα. Ἡ Κυβέρνηση ἐξήντλησε ὅλη της τήν σκληρότητα καί τήν αὐστηρότητα στήν δίωξη τῶν ἱερέων καί τῶν πιστῶν. Τό κατευθυνόμενο ἀντίθεο κατεστημένο τῶν ΜΜΕ χλεύασε, ὑποτίμησε καί πολέμησε μέ λυσσώδη τρόπο τήν Θεία Κοινωνία, βάλοντας εὐθέως καί ἀπροκάλυπτα ἐναντίον τῆς θεότητος τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος, πού μέ πρόφαση τόν κορωνοϊό, ἀπαγορεύτηκε σέ ὅλους τούς πιστούς σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, γιά πρώτη φορά στά χρονικά, νά ἑορτάσουν πανηγυρικά φέτος στούς ἱερούς ναούς τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας! Ὅλοι οἱ ἄπιστοι, ἄλλωστε, ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, κυρίως πολεμοῦν μέ λύσσα τό συγκλονιστικό καί θαυμαστό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ -παρουσιάζοντάς το ὡς ἕνα μῦθο-, γιά νά ἐξαφανίσουν, εἰς μάτην βεβαίως, τήν χριστιανική πίστη ἀπό προσώπου γῆς, καθώς χάρις σέ αὐτό τό μοναδικό θαῦμα ἐγίνοντο, γίνονται καί θά γίνονται, ἔως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, οἱ ἄνθρωποι χριστιανοί. 
Ὅλα αὐτά εἶναι τά σημεῖα τῆς σύγχρονης ἀποστασίας, τῆς ἀνομίας καί τῆς ἁμαρτίας πού ἐνεργεῖται καί πού γνωρίζει μία μεγάλη ἔξαρση καί ἔνταση στίς μέρες μας. 
Καλούμαστε, λοιπόν, ὅλοι σέ μία ἀποφασιστική, δυναμική, καί γενναία, χωρίς διακοπή καί τέλος, ἀντίσταση, εἶτε μόνοι εἴτε συλλογικά, μέ λόγο καί μέ ἔργα, σέ ὅλα τά ἀντιπαιδαγωγικά, ἀντορθόδοξα, ἀντίχριστα καί ἀνθελληνικά σχέδια τῶν κυβερνώντων καί τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας πού τούς κατευθύνουν. 
Κυρίως, ὅμως, καί πρωτίστως, ἀπαιτεῖται καί ἀντίδραση πνευματική. Ἀπαιτεῖται, δηλαδή, ἡ ὑπαρξιακή, ἀποφασιστική, ἔμπρακτη, εἰλικρινής καί ἔμπονη μετάνοιά μας. Ἡ μετάνοιά μας αὐτή, εἶναι πού θά ἑλκύσει τήν χάρη, τήν εὐσπλαχνία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί πού μπορεῖ καί νά ἀποτρέψει, νά ἀνατρέψει καί νά ἀπωθήσει χρονικά καί τά παρόντα καί τά ἐπερχόμενα δεινά, κάτι πού μᾶς τό βεβαιώνουν καί τά ἁγιογραφικά κείμενα. Ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ μόνη μας ἐλπίδα. Ὁ Χριστός μας εἶναι Αὐτός καί μόνον Αὐτός πού, ἄν δεῖ τήν μετάνοιά μας, μπορεῖ νά ἀνατρέψει καί νά ἀντιστρέψει τόν θλιβερό κατήφορο τῆς πατρίδας μας. 
Πολυσέβαστε Γέροντα καί Πρόεδρε, πατέρα Σαράντη, προσφιλέστατοι ἀδελφοί, 
Παραμένοντας πάντοτε ἐν ἀντιστάσει καί ἐν μετανοίᾳ, εἴμαστε πάντοτε καί μόνιμα νικητές, μαζί μέ τόν Αἰώνιο Νικητή, τόν Χριστό μας. Δοξασμένο τό Ἅγιο Ὄνομά Του!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails