Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009

Οι "εκκλησίες" του Π.Σ.Ε. με τις οποίες επιθυμούμε την ένωση!!!O Πατριάρχης και ο Γ.Γραμματέας του Π.Σ.Ε. συμπροσεύχονται με την «αιδεσιμωτάτη» Bernice Powell Jackson(κέντρο), πρόεδρο του Π.Σ.Ε. της Βορείου μερικης, στην 60ή πέτειο της Ιδρύσεως του Π.Σ.Ε. ) κ.Powell είναι εκπρόσωπος της «Ενωτικής κκλησίας του Χριστού» (United Church of Christ) και εξέχον στέλεχος της Γενικής Συνόδου της, η οποία στις 4 Ιουλίου 2005, ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ανεγνώρισε πισήμως την ιερολογία του γάμου ομοφυλοφίλων και έχει θεσπίσει μάλιστα και ειδικά λειτουργήματα για αυτούς.
Για αυτές τις «εκκλησίες» και για την πορεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έλεγε στην ομιλία του για τα 60 χρόνια του Π.Σ.Ε. στην Γενεύη το 2007:«...Απηλλαγμένοι λοιπόν των αγκυλώσεων του παρελθόντος και αποφασισμένοι να παραμείνωμεν ηνωμένοι και να εργασθώμεν από κοινού, εθέσαμεν, προ δύο ετών, κατά την διάρκειαν της Θ΄ Συ νε λεύ σε ως εν Porto Alegre Βραζιλίας, τας βάσεις μιας νέας περιόδου εις την ζωήν του Συμβουλίου, λαμβάνοντες υπ’ όψιν το σημερινόν πλαίσιον των διεκκλησιαστικών σχέσεων, ως και τας σημειωθείσας εις τον οικουμενικόν χώρον σταδιακάς αλλαγάς. Χαίρομεν διότι εις το επίκεντρον των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου ευρίσκεται πάντοτε το όραμα των εν αυτώ δραστηριοποιουμένων Εκκλησιών δια την επίτευξιν, τη χάριτι του Θεού, της ενότητος εν τη αυτή πίστει και πέριξ της αυτής Ευχαριστιακής Τραπέζης...».


Ο ομοφυλόφιλος Αγγλικανός Επίσκοπος Gene Robinson ως «αρχιερέας» (επάνω) καί ενω «παντρεύεται» με "άντρα", τον Mark Andrews με πολιτικό γάμο, ενώπιον της τοπικής δημάρχου (δεξιά).

Κάτω: Ο "κλήρος" των Αγγλικανών!!! Γυναίκες "επίσκοποι" και "ιερείς"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails