Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Το ψήφισμα της εκδήλωσης κατά της Κάρτας του Πολίτη- Κόνιτσα 19-06-2011
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 19ῃ Ἰουνίου 2011

 Ἀριθ. Πρωτ.  58
  
  
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

          Πλῆθος λαοῦ κατέκλυσε τὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ στὴν συνέχεια τὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Κονίτσης, ὅπου ἐκλεκτοὶ ὁμιλητὲς ἀναφέρθηκαν στὴν περιβόητη «κάρτα τοῦ πολίτη». Ἡ Κυριακή, 19ῃ Ἰουνίου 2011 ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὸν κλῆρο καὶ τὸν λαό, ἀλλὰ καὶ στὴν Μοναστικὴ Πολιτεία, νὰ διαδηλώσουν τὴν ἀντίθεσή τους στὴν «κάρτα». Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἐγκρίθηκε, διὰ βοῆς, τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
          « 1)  Θέλουμε ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, νὰ παραμείνῃ Ὀρθόδοξη Χριστιανική, ἀλλὰ καὶ ἐλεύθερη ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις ξένων κέντρων ἀποφάσεων.
          2) Ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη», μὲ τὴν παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων εἶναι ἀπαράδεκτη.
          3) Στὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία εἴτε θέλουμε εἴτε δὲν θέλουμε θὰ πάρουμε τὴν «κάρτα τοῦ Πολίτη», δηλώνουμε - ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν ἐνδελεχῆ ἐνημέρωσή μας - ὅτι σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν θὰ τὴν παραλάβουμε, ὅποιες τυχὸν θὰ εἶναι οἱ συνέπειες.
          4) Ἡ Πολιτεία πρέπει, ἐπὶ τέλους, νὰ μάθῃ νὰ ἀκούῃ τὴν γνώμη τῶν πολιτῶν καὶ νὰ σταματήσῃ τὴν δικτατορικὴ συμπεριφορὰ τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν». Οἱ πολῖτες εἶναι ἐλεύθεροι Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, καὶ τέτοιοι θέλουν νὰ μείνουν αὐτοί, τὰ παιδιά τους καὶ οἱ γενιὲς ποὺ ἔρχονται. Γι’ αὐτὸ νὰ πάψουμε νὰ χορεύουμε ὅπως μᾶς τραγουδᾶνε τὰ διάφορα σκοτεινὰ «κέντρα ἀποφάσεων» εἴτε τῆς Εὐρώπης εἴτε τῆς Ἀμερικῆς. Τέλος,
          5) Ἀπαιτοῦμε τὸν σεβασμὸ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὑπῆρξε καὶ μένει «φρουρὸς καὶ τροφός» τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, καὶ νὰ παύσῃ ἡ περιθωριοποίησή της. Ὅπως ἐπίσης  ἀπαιτοῦμε νὰ σταματήσῃ ἡ διαστρέβλωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, γιατὶ ἔτσι περιφρονοῦμε καὶ ἀπαξιώνουμε ὅλους ὅσοι, κατὰ καιρούς, ἀγωνίστηκαν καὶ πολλοὶ ἐθυσιάστηκαν, γιὰ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς, σήμερα, ἐλεύθεροι ».
 
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails