Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Χαιρετισμός Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ στην ημερίδα με θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά: προοπτική ή εφιάλτης»;


Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Πατέρες, Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,
Σεβαστό Προεδρεῖο,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χαιρετίζω τήν ἀποψινή ἡμερίδα, πού διοργανώνει ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, μέ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά: Προοπτική ἤ ἐφιάλτης»;
Ὅσοι παρακολουθοῦμε τίς ἐξελίξεις γνωρίζουμε ὅτι μετά τό συντριπτικό ποσοστό (98%) ἀρνητικῶν σχολίων γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» στή διαβούλευση, πού ἔγινε τόν Μάρτιο 2015, ἡ συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τό ἐπίμαχο ἄρθρο 16 γιά τήν «κάρτα τοῦ Πολίτη» καί ὅτι θά τό ἐπαναφέρει, ἀφοῦ τό μελετήσει ἐκ νέου.
Ὅμως, αὐτό δέν ἔγινε, διότι ἡ κυβέρνηση αὐτό πού ἔβγαλε ἀπό τήν πόρτα, δηλ. τό ἄρθρο 16 στό πολυνομοσχέδιο τοῦ ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλου «Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης», τό ἔβαλε ἀπό τό παράθυρο ὡς ἄρθρο 10 στό ἴδιο νομοσχέδιο, πού εἶναι πλέον ὁ νόμος 4325 τῆς 11.5.2015. Οὐσιαστικά τό νέο ἄρθρο 10 εἶναι τό πρῶτο μισό τοῦ προηγουμένου ἄρθρου 16, τό ὁποῖο πλέον δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις, γιά νά προχωρήσει ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Ἤδη ὑπεγράφη συμφωνία μέ τήν Ἐθνική Τράπεζα, γιά νά δοθοῦν ἠλεκτρονικές κάρτες σέ 150 χιλιάδες φτωχοποιημένους Ἕλληνες.
Οἱ κάρτες αὐτές θά πιστώνονται μέ 70€ ἀνά δικαιοῦχο τόν μήνα (δηλ. 2,30€ ἡμερησίως!), ἐνῶ γιά κάθε προστατευόμενο μέλος θά προστίθενται 30€. Πάντως, ἡ ἐνίσχυση δέν θά ὑπερβαίνει τό ὕψος τῶν 200€ μηνιαίως.
Τό ἄλλο πολύ σημαντικό μέτρο , πού προωθεῖται γιά τήν ἀνοικοδόμηση μιᾶς Big Brother κοινωνίας, εἶναι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν μέ πρόσχημα τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς! Ἤδη ἡ κυβέρνηση μελετᾶ ἀπό αὐτό τό καλοκαίρι στά τουριστικά ἑλληνικά νησιά ἡ ἐξόφληση λογαριαγμῶν ἄνω τῶν 70€ νά γίνεται μόνο μέ ἠλεκτρονική κάρτα συναλλαγῶν!
Ἡ «πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς» εἶναι προσχηματική. Ἄλλοι εἶναι οἱ λόγοι πού σπρώχνουν πρός τήν ¨ἀχρήματη¨ (χωρίς μετρητά) κοινωνία. Οἱ μεγάλες Τράπεζες (Κεντρικές καί Ἐμπορικές) ἔχουν ἀποφασίσει νά ἐπιβάλουν ἀρνητικά ἐπιτόκια (τουλάχιστον -5% ) στίς καταθέσεις. Δηλ. θά δίνει κανείς στήν Τράπεζα 100€ καί στό τέλος θά τοῦ ἐπιστρέφει 95€! Οἱ τράπεζες δηλ. θά παίζουν τόν ρόλο τοῦ χρηματοφυλακίου ἐπ᾿ ἀμοιβῇ. Αὐτό ὅμως θά ὁδηγήσει τούς πολῖτες νά σηκώσουν τά λεφτά τους ἀπό τίς τράπεζες καί νά τά φυλάξουν στά σπίτια τους σέ δικά τους χρηματοκιβώτια. Ἔτσι θά ζήσουμε καί τό ἐπονομαζόμενο bank run, ὅπου οἱ Τράπεζες θά ἔχουν πρόβλημα, γιατί δέν ὑπάρχουν τόσα μετρητά νά δώσουν. «Ἐξαφανῖστε λοιπόν τά μετρητά» (μαζί μέ μερικά ἀκόμη μέτρα) λέει ὁ οἰκονομολόγος Willem Buiter στή συνημμένη ἔκθεση τῆς Citibank. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἐπιβάλουμε στήν ἀγορά ἀρνητικά ἐπιτόκια! Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι «ἡ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς μέ τή χρήση χρεωστικῶν-πιστωτικῶν καρτῶν γιά συναλλαγές ἄνω τῶν 70€ σέ νησιά ἄνω τῶν 3000 κατοίκων εἶναι ἕνα προσχηματικό ἐπιχείρημα. Ὁ στόχος εἶναι ἀκόμη μιά φορά ἡ χώρα μας νά καταστεῖ ἕνα πειραματόζωο στά παιχνίδια ἐξουσίας τῶν Τραπεζῶν, δηλ. τῶν ¨Ἀγορῶν¨, καί μέ σύμμαχο αὐτή τή φορά ὄχι κάποια κεντροδεξιά κυβέρνηση, ἀλλά ¨ἀριστερή διακυβέρνηση¨, ἡ ὁποία κατά τά ἄλλα ὑποφέρει ἀπό τίς ¨'Αγορές¨ καί τίς Τράπεζες , ἐνῶ ταυτόχρονα συνεργάζεται ἄριστα μαζί τους! Δυστυχῶς, ἐπιβεβαιώνεται αὐτό πού ἐφαρμόζει διεθνῶς τό ¨σύστημα¨, ὅτι δηλ. πιό εὔκολα περνοῦν ἀντιλαϊκά μέτρα μέ μιά ¨ἀριστερή¨ κυβέρνηηση καί ἀντεθνικά μέ μιά ¨δεξιά¨. Οἱ ἐτικέτες ¨δεξιά¨ καί ¨ ἀριστερά¨ ἔχουν χάσει ἐν πολλοῖς τό νόημά τους. Σήμερα τό κεντρικό ζήτημα δέν εἶναι πῶς ὀνομάζεται κανείς, ἀλλά ἄν ἀντιμάχεται ἤ ἄν προωθεῖ τήν ἰσοπεδωτική παγκοσμιοποίηση. Ἄν ἀπορρίπτει ἤ ἄν εὐθυγραμμίζεται μέ τίς ντιρεκτίβες λεσχῶν τύπου Μπίλντερμπεργκ, μέσῳ τῶν ὁποίων οἱ ἀδίστακτοι ὀλιγάρχες μεγαλοτραπεζίτες τοκογλύφοι οἰκοδομοῦν τή διαβόητη ¨ΝέαΤάξη Πραγμάτων¨.
Εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ ¨Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου¨, δηλ. τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά νά οἰκοδομήσει τή ¨ΝέαΤάξη¨ τοῦ Big Brother, δέν θέλει ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολῖτες. Τῆς προξενεῖ φόβο καί ἀλλεργία ὁ Χριστός καί ἡ ἀληθινή Του Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθοδοξία. Ἀπεχθάνεται καί φοβᾶται τήν παράδοση ἀγώνων τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρωοτόκου πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδας.
Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁἉγιορείτης ἀναφέρει στήν ἐπιστολή του ¨Σημεῖα τῶν καιρῶν¨: «Πίσω, λοιπόν, καί ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως», ἀσφαλείας, κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου»...Κι᾿ ἐνῶ τά σημεῖα φαίνονται ξεκάθαρα. Τό ¨θηρίο¨ στίς Βρυξέλλες μέ τό 666 ἔχει σχεδόν ρουφήξει ὅλα τά κράτη στό κομπιοῦτερ. Ἡ κάρτα, ἡ ταυτότητα, ἡ ¨εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος¨ τί φανερώνουν; Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα καί τήν ταυτότητα, τό «φακέλωμα», γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση ὅτι πῆρε κάποιος τήν κάρτα τοῦ δείνα καί τοῦ σήκωσε τά χρήματα ἀπό τήν τράπεζα. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά θά διαφημίζουν τό ¨τέλειο σύστημα¨, τό σφράγισμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο μέ ἀκτῖνες λέηζερ, πού δέν θά διακρίνεται ἐξωτερικά, μέ τό 666, τό ὄνομα τοῦ ἀντιχρίστου».
Ἔχουμε χρέος σήμερα, πού οἱ δυνατότητες τοῦ Big Brother γιά τό κακό ἔχουν αὐξηθεῖ καί θεριέψει, νά διακηρύξουμε δυνατά καί στεντορείᾳ τῇ φωνῇ, τήν κάθετη ἄρνησή μας στά νεοεποχήτικα καί νεοταξικά σχέδια καί νά χρησιμοποιήσουμε ὅλα τά μέσα, πού ἔχουμε, πνευματικά, νομικά καί πολιτικά, γιά νά πέσει καί πάλι στό κενό αὐτό, πού προσπαθοῦν νά περάσουν.
Ἡ ἀποψινή ἡμερίδα εἶναι ὄντως μία μαρτυρία καί μία ἀποφασιστική ἀπάντηση σέ ὅσους τάσσονται ὑπέρ τῆς ἀχρήματης κοινωνίας. Ἡ ἀποψινή ἡμερίδα ἐμπεριστατωμένα, μέ ἐπιστημονικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα, θά καταδείξει τό ἐπιζήμιον αὐτοῦ τοῦ ὀλισθηροῦ ἐγχειρήματος, μέσῳ τῶν ἐξαιρέτων εἰσηγήσεων τῶν ἐκλεκτῶν εἰσηγητῶν.
Κλείνοντας, θά ἤθελα νά ἐκφράσω τά θερμά, ἐγκάρδια καί εἰλικρινῆ συγχαρητήριά μου καί τίς ὁλόψυχες εὐχαριστίες μου πρός τήν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» γιά τήν ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία νά διοργανώσουν τήν πολύ σημαντική αὐτή ἡμερίδα μέ τή συμμετοχή τόσων ἐκλεκτῶν, σεβαστῶν καί λίαν ἀγαπητῶν εἰσηγητῶν.
Μέ τίς ταπεινές αὐτές σκέψεις κηρύσσω τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς σημερινῆς ἡμερίδος καί εὔχομαι παρά τοῦ Παναγίου Θεοῦ εὐόδωση καί ἐπιτυχία τῶν ἐργασιῶν της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails