Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Χαιρετισμός Αγιορειτών στην ημερίδα για τη Μεγάλη Σύνοδο (23-03-2016)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ π. ΣΑΒΒΑ ΜΟΝΑΧΟΥ

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Άγιε Πειραιώς, Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί.
Με την χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας και της Υπεραγίας Θεοτόκου απευθύνουμε ως Αγιορείτες Μοναχοί, ταπεινά το μικρόν ένθερμον χαιρετισμό μας σ’ αυτή την Ομολογιακή Ημερίδα.
Είναι δε για μας ιδιαίτερη η τιμή να συμμετέχουμε σ’ αυτή τη θεοφιλή σύναξη συναμμιλώμενοι εις τον καλόν αγώνα εναντίον της παναιρέσεως του Οικουμενισμού με τόσους σπουδαίους, γνωστούς αλλά αφανείς αγωνιστές πατέρες και αδελφούς, οι οποίοι επί δεκαετίες τώρα εν απτοήτω φρονήματι και στεντορία φωνή, παρά τις όποιες μεθοδεύσεις για την σιωπή τους, διακηρύττουν ότι εμμένουν ευλαβώς και ασπάζονται θυσιαστικώς απαραχάρακτη και ανόθευτη έως κεραίας την πατροπαράδοτη Αποστολική Πίστη μας , κάτι εις το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να ηγείται αναντίρρητα το Άγιον Όρος, ο προμαχώντας και το φρούριο της Ορθοδοξίας, εφόσον άλλωστε ανέκαθεν στη διαχρονία της Εκκλησιαστικής Ιστορίας ο Μοναχισμός πρωτοστατούσε στην καταπολέμηση των θεοστυγών αιρέσεων. Και εμείς λοιπόν φέροντες τον βαρύ τίτλο των Αγιορειτών Πατέρων, αν και συναισθανόμαστε ότι υπολειπόμεθα κατά πολύ της θαυμαστής ασκητικής πολιτείας των προγενεστέρων πατέρων μας, όμως στοιχούντες και επόμενοι αυτοίς, ως και αυτοί επιποθούντες την σωτηρία μας εν αληθεία, διατρανώνουμε σήμερον ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι δεν θα αποδεχτούμε τίποτε το μεταπατερικό, τίποτε που να μη συμφωνεί με τις 9 οικουμενικές Συνόδους και τις κατά τόπους ορθόδοξες τοιαύτες και συνελόντι ειπείν με την ιερά Παράδοπση της Μιας Αγίας καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποίαν ο Κύριος και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Κατά τον μέγαν Απόστολον Παύλον επαναλαμβάνουμε επιγραμματικά προς κάθε καλοπροαίρετο πιστόν: «και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρ’ ο ευηγγεισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω». Στην περίπτωση λοιπόν, που υπερψηφισθούν οι αντορθόδοξες θέσεις των προς ψήφιση προσυνοδικών κειμένων και κυρίως η παροχή εκκλησιαστικότητας στην αίρεση του παπισμού και στην πανσπερμία των προτεσταντικών ομολογιών, που εκθεμελιώνουν το ορθόδοξο δόγμα και την ιεράν Παράδοσιν, όχι μόνον δε θα τις ακολουθήσουμε, αλλά χρεωστικώς κατά τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας και με την βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναγίας, θα διακόψουμε το μνημόσυνον όλων αυτών που θα συμμαχήσουν με τις αιρετικές θέσεις και τον παναιρετικό Οικλουμενισμό. Τα εκατό χρόνια οικονομίας και ανοχής απέναντι σε οικουμενιστές – ψευδαδέλφους και κακόφρονες είναι υπεραρκετά. Η ζημία που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη οικονομία στο Ορθόδοξο κριτήριο κλήρου και λαού είναι τεραστίων διαστάσεων. Στο Άγιον Όρος έχομε την διαχρονική και αγιοπνευματική παράδοση, δια της οποίας μας υποδεικνύουν οι Αγιορείτες πατέρες πως εφαρμόζεται εν τη πράξη ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή η διακοπή μνημοσύνου, όταν κηρύττει αίρεση ένας επίσκοπος γυμνή τη κεφαλή. Υπενθυμίζουμε ότι το Άγιον Όρος από το 1924 έως το 1974 είχε διακόψει την μνημόνευση του Πατριάρχου, λόγω της εισαγωγής της παναιρέσεως του Οιουμενισμού, δια της αλλαγής του ημερολογίου και της άρσεως των αναθεμάτων επί πατριαρχίας Αθηναγόρου.
Σήμερα τα βλέμματα όλων των πιστών, αλλά και του Φαναρίου ως και αυτής της Ελλαδικής Εκκλησίας είναι στραμμένα σε αυτήν την ημερίδα που φιλοδοξεί ευσεβώς να αντιστρατευτεί εις την εγειρόμενην λαίλαπα των καινοτομιών της αμωμήτου Πίστεώς μας. Η απάντηση όλων μας στην μέλλουσα Μεγάλη Σύνοδο και στις αντορθόδοξες μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι οικουμενιστές ιεράρχες και θεολόγοι, ας είναι αυτή των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τον Πάπα Πίον τον Θ΄το 1848: «παρ’ ημίν ούτε Πατριάρχαι ούτε Σύνοδοι ηδυνήθησαν ποτέ εισαγαγείν νέα, διότι υπερασπιστής της Θρησκείας εστί αυτό το σώμα της Εκκλησίας ήτοι αυτός ο λαός, όστις εθέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές των Πατέρων αυτού».
Ευχαριστώ για την τιμή και την αγάπη σας δια τα ευήκοα ώτα προς τον ταπεινόν χαιρετισμό μας και εξαιτούμενος τις άγιες ευχές όλων σας, εύχομαι ολοψύχως καλή επιτυχία στην ημερίδα, αναμένοντας με ενδιαφέρον τα ομολογιακά σας πορίσματα.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails