Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Εμμένει το Φανάρι στην "υπονόμευση" της Εκκλησίας της ΕλλάδοςΌπως μεταδίδει το εκκλησιαστικό πρακτορείο orthodoxia.info "το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητά από την Εκκλησία της Ελλάδος να ορίσει μητροπολίτη που υπηρετεί στις Νέες Χώρες ώστε να συμπεριληφθεί στην επίσημη αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Πανορθόδοξη Σύνοδο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως θα είναι ενδεικτική του οικουμενικού χαρακτήρα του Πατριαρχείου, με μέλη από όλες τις περιοχές του πλανήτη οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Ανάμεσα στις περιοχές αυτές ανήκουν και οι Νέες Χώρες.
Η τακτική αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του Φαναριού για απόσχιση των νέων χωρών από την Εκκλησία της Ελλάδος και πλήρη ένταξη τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο κίνδυνος αυτονομήσεως των Νέων Χωρών, με αφορμή την μέλλουσα Μεγάλη Σύνοδο, και υπαγωγής τους στο Φανάρι επισημάνθηκε και στην διάρκεια της πρόσφατης ημερίδας στον Πειραιά (23/03/2016) από τόν Προηγούμενο της Μονής Μεγάλου Μετεώρου Αρχ. Αθανάσιο πού έκανε λόγο για "προ­σπά­θεια γιά τήν ἀ­πο­δυ­νά­μω­ση καί τήν ὑπονόμευση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος καί πι­έ­σεις πού φαί­νε­ται νά ἀ­σκοῦν­ται -ἀπό τά γνωστά πάντοτε κέντρα- γιά τήν αὐ­το­νό­μη­ση τῶν Νέ­ων Χω­ρῶν καί τήν ὑ­πα­γω­γή τους στό Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο"


Επίσης, ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης ανέφερε στην κατάληξη της εισήγησής του: "Ὑπό τίς παροῦσες ἱστορικές συνθῆκες τῆς κυριαρχίας τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ πνεύματος στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο,
οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος θά πρέπει –κατά τήν ταπεινή μας γνώμη- νά προβληματιστοῦν πολύ σοβαρά, ἄν θά πρέπει νά ὑπερψηφίσουν τό Κείμενο: «Τό Αὐτόνομο καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ». Καί τοῦτο, γιά τόν σοβαρότατο λόγο τῆς ἰδιομόρφου σχέσεως τῶν Νέων λεγομένων Χωρῶν μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖ-ο. Εἶναι πολύ ὑπαρκτός ὁ κίνδυνος νά ὑπαχθοῦν, διά τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας, οἱ Νέες Χῶρες στήν ἀμεσότερη δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐμεῖς, ὡς Βορειοελλαδίτες, ἐξαιτίας τῆς Οἰκουμενιστικῆς ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θέλουμε νά
παραμείνουνε ἐκκλησιαστικῶς στήν δικαιοδοσία τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δέν θέλουμε νά κυριαρχούμαστε ἀπό τό ἀλλοτριωμένο Οἰκουμενιστικό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οἱ ἐκκλησιαστικές–πνευματικές εὐθῦνες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό παραπάνω θέμα εἶναι ἱστορικῶς τεράστιες. Γι’ αὐτό καί ταπεινῶς, Σᾶς παρακαλοῦμε, θερμῶς, ὡς πνευματικούς μας Πατέρες, νά ἀκούσετε τήν ἔμπονη φωνή μας."

--------------------------

«Κόλλησε» στην Αθήνα εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών

Στο συρτάρι της αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος φαίνεται πως έχει «κολλήσει» η πατριαρχική εγκύκλιος δια της οποίας αναγγέλλεται η σύγκληση της Πανορθόδοξης Συνόδου.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του orthodoxia.info, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέδωσε εγκύκλιο προς όλες τις Μητροπόλεις του θρόνου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις περιοχές της Ελλάδας που ανήκουν στις λεγόμενες «Νέες Χώρες».
Η εγκύκλιος ήταν να διαβαστεί στους ναούς την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Όμως στις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών δεν έχει ακόμη καν ταχυδρομηθεί.
Σύμφωνα με την Πράξη του 1928, η αλληλογραφία του Πατριαρχείου προς τις Μητροπόλεις αυτές διεκπεραιώνεται δια της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόκειται για μια διαδικασία ρουτίνας σύμφωνα με την οποία το Φανάρι στέλνει την αλληλογραφία στην Αθήνα και εκείνη με την σειρά της στις Μητροπόλεις.
Πληροφορίες του orthodoxia.info αναφέρουν πως η πατριαρχική αλληλογραφία θα τεθεί υπόψη της Δ.Ι.Σ. την ερχόμενη εβδομάδα οπότε συνεδριάζει ώστε να δοθεί η απαραίτητη εντολή για την προώθηση της.

ΖΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η παραπάνω κίνηση από πλευράς Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είναι η μοναδική που αποδεικνύει την επικίνδυνη αλλά αθέατη κινητικότητα γύρω από το θέμα των Νέων Χωρών.
Καλά πληροφορημένες πηγές του orthodoxia.info αναφέρουν πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητά από την Εκκλησία της Ελλάδος να ορίσει μητροπολίτη που υπηρετεί στις Νέες Χώρες ώστε να συμπεριληφθεί στην επίσημη αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Πανορθόδοξη Σύνοδο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως θα είναι ενδεικτική του οικουμενικού χαρακτήρα του Πατριαρχείου, με μέλη από όλες τις περιοχές του πλανήτη οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Ανάμεσα στις περιοχές αυτές ανήκουν και οι Νέες Χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails