Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος: Παρατηρήσεις για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο κατά την Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της ΕλλάδοςΠαρατηρήσεις γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
κατά τήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(8 Μαρτίου 2016)

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου στις παρατηρήσεις του αναφέρει ότι:
"Ποτέ τά σχέδια τῶν κειµένων δέν ἐτέθησαν ὑπ' ὄψιν ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν καί δέν συζητήθηκαν στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοὐλάχιστον ἐπί τῶν ἡµερῶν µου, δηλαδή στά τελευταῖα εἴκοσι χρόνια".
Εκφράζει έντονο προβληματισμό για το πώς έγινε η επεξεργασία των κειµένων αυτών από τις Προσυνοδικές ∆ιασκέψεις.
Καταλογίζει δε ευθύνες στην Συνοδική Επιτροπή Διαχριστιανικών Σχέσεων
Διαβάστε εδώ τις δύο πρώτες επιστολές του Μητρ. Ναυπάκτου για τη Μεγάλη Σύνοδο. 
Διαβάστε εδώ την τρίτη επιστολή του Μητρ. Ναυπάκτου για τη Μεγάλη Σύνοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails