Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

Ανάγκη επισήμου τοποθετήσεως εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου

Στιγμιότυπο από την ημερίδα στο Α.Π.Θ.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός της διαψεύσεως εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών της παρουσίας του π. Παύλου Κουμαριανού στην ημερίδα Α.Π.Θ. για τον οικουμενικό διάλογο ως εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου.
Ο π. Παύλος παρέσθει στην ημερίδα που οργάνωσε η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης με θέμα το θεολογικό διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, όπου και ανέγνωσε χαιρετισμό και μετέφερε τις ευχές του Μακαριωτάτου.
Στα πλαίσια μάλιστα της συζητήσεως ο κ. Κουμαριανός διετύπωσε ακραίες οικουμενιστικές απόψεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση πολλών από τους παρεβρισκομένους. Παραθέτουμε την παράκληση από τον προεδρεύοντα της Ημερίδας κ. Πέτρο Βασιλειάδη προς τον π. Παύλο, να ανέβη στο βήμα και να εκφωνήσει το «ανύπαρκτο» μήνυμα του Αρχιεπισκόπου: κ. Βασιλειάδης: «Μόλις έφτασε ένα σημείωμα από την Ι. Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου θα παρακαλέσω τον π. Παύλο Κουμαριανό να πει ένα σύντομο χαιρετισμό». κ. Κουμαριανός (π. Παύλος): «Υπήρξε κάποιο πρακτικό πρόβλημα και μόλις χθες ο Μακαριώτατος έλαβε την πρόσκληση και τώρα πήρα αυτή την (είδηση) από το ιδιαίτερο γραφείο του.Σεβ/τε καρδινάλιε Βάλτερ Κάσπερ, Σεβ/τε Μητροπολίτη κ. Σπιτέρη (Παπικός Μητροπολίτης), Σεβ/τε Μητροπολίτη κ. Δημήτριε (ο Ουνίτης Επίσκοπος Αθηνών Δημ. Σαλάχας)[2] , Σεβ/τε Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, Σεβ/τε Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομε…Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριώτατος χαιρετίζει αυτήν την Ημερίδα, εύχεται ολόψυχα την επιτυχή εξέλιξη των εργασιών και αυτή η ευχή εντάσσεται σε μία γενικότερη ευχή και προσευχή του Μακαριωτάτου για την κατευόδωση του Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και της Καθολικής Εκκλησίας, με απώτερο όραμα και σκοπό την εκπλήρωση της πλήρους ενότητας και εν Χριστώ κοινωνία της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας».
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Ορθόδοξος Τύπος, φ. 1793, 24 Ιουλίου 2009 δημοσιεύεται επιστολή-διάψευση απο το ιδιαίτερο γραφείο του Αρχιεπισκόπου.

Δεν ήτο εκπρόσωπός του κληρικός εις Θεσσαλονίκην
Υπό του Πρωτοσυγκέλλου έγιναν αι δέουσαι συστάσεις
Πραγματική βόμβα εἰς τήν πορείαν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν προσεγγιστικῶν βημάτων Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν ἀποτελεῖ ἡ γραπτή δήλωσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου πρός τόν "ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ", διά τῆς ὁποίας ἐπισημαίνει ὅτι οὐδένα ἐξουσιοδότησε νά παραστῆ καί νά ὁμιλήση εἰς τήν ἐπιστημονικήν ἡμερίδα τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἔγινε διά νά ἐξετασθῆ ἡ πορεία τοῦ Θεολογικοῦ διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν. Εἰς αὐτήν τήν ἡμερίδα εἶχε ἐμφανισθῆ κληρικός, ὁ ὁποῖος ὡμίλησεν ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Καί εἶχεν εἴπει πολλά καί ἀπαράδεκτα. Μεταξύ ἄλλων εἶχεν εἴπει: "Λοιπόν, σάν κληρικός καί σάν ὀρθόδοξος χριστιανός, σκέπτομαι μερικές φορές μήπως θά ἤτανε φρόνιμο, ἡ ἑπόμενη φάση τοῦ Διαλόγου νά εἶναι ἀφοῦ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἑνότητα καί ὄχι πλέον στό χῶρο τοῦ χωρισμοῦ. Μήπως δηλαδή, θάχουνε κι οἱ δύο Ἐκκλησίες, ἀφοῦ ἀναγνωρίσανε ἡ μία τήν ἐκκλησιαστική καί εὐχαριστιακή ὑπόσταση τῆς ἄλλης, καί τήν πραγματικότητα τῆς ἄλλης, ὅτι ἀποτελοῦμε δύο κακῶς χωρισμένα κομμάτια τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, νά προχωρούσαμε στήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας καί νά συνεχίζαμε τόν Διάλογο μετά. Θάτανε πιό γόνιμο. Ἄλλωστε διαφορές ἔχουμε καί μεταξύ μας οἱ Ὀρθόδοξοι"!Αἱ θέσεις αὐταί προεκάλεσαν πολλάς ἀντιδράσεις μεταξύ τῶν θεολόγων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὁ"Ο.Τ." ἔγινε ἀποδέκτης πολλῶν σχολίων καί ἄρθρων. Ἕν ἄρθρον ἦτο καί αὐτό τοῦ θεολόγου κ. Σημάτη, τό ὁποῖον καί ἐδημοσιεύσαμεν εἰς τόν " Ο.Τ.". Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προφανῶς ἐθορυβήθη καί μᾶς ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν:
«Ἀριθμ. Πρωτ./Χ/ΕΞ. 2278/2009,Ἐν Ἀθήναις τῇ 8ῃ Ἰουλίου 2009.Πρός τόν κ. Γεώργιον Ζερβόν,Διευθυντήν Συντάξεως Ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», Κάνιγγος 10, 10677 ΑΘΗΝΑΣἈξιότιμε Κύριε Ζερβέ,Ἐπί τοῦ δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 1788/ 19-06-2009 φύλλο τῆς ἐφημερίδος σας ἄρθρου τοῦ κ. Παν. Σημάτη ὑπό τόν τίτλον “Ἀπέτυχον εἰς Θεσσαλονίκην νά περάσουν τούς περί πρωτείου στόχους τῆς Ραβέννης”, σᾶς διευκρινίζουμε σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β´, ὅτι ὁ ἀναφερόμενος (κληρικός) στό παραπάνω ἄρθρον οὔτε παρέστη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου οὔτε καμμία ἐντολήν ἐκφωνήσεως κάποιου μηνύματος τοῦ Μακαριωτάτου εἶχε. Ὅπως καί ὁ ἀρθρογράφος σας ἄλλωστε σημειώνει, ὁ κληρικός ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας παρέστη καί ὡμίλησε ἐκφράζοντας ἴδιες απόψεις. Ὁ ἐν λόγω κληρικός ἐκλήθη ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου καί τοῦ ἔγιναν οἱ δέουσες συστάσεις.Σᾶς μεταφέρουμε τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου.Μέ τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπηἘκ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου ἈρχιεπισκόπουἈρχιμ. Ἀθηναγόρας Δικαιάκος».Μέ τήν ἀνωτέρω ἐπιστολήν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος οὐσιαστικῶς διαφωνεῖ μέ τάς θέσεις τοῦ κληρικοῦπ. Παύλου Κουμαριανοῦ. Καί εἶναι παρήγορον εἰς μίαν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν ὁ Οἰκουμενισμός "καλπάζει", ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά ἀποστασιοποιῆται ἀπό παρομοίας θέσεις ὡς αὐτάς, τάς ὁποίας διετύπωσεν ὁ ἀνωτέρω κληρικός. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὑπέρ τοῦ διαλόγου. Γνωρίζομεν ἐπίσης ὄτι ἔχει προλογίσει ἀντιπαπικά βιβλία, ὡς εἶναι αὐτό διά τόν ἐγκληματίαν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Παπικῶν Στέπινατς. Ἀπομένει νά τόν ἀκούσωμεν νά τοποθετῆται καί δημοσίως διά τήν ὑπόθεσιν τῶν θεολογικῶν διαλόγων καί τοῦ Οικουμενισμού.
Γίνεται λοιπόν φανερή η ανάγκη επισήμου ενημερώσεως από τον Μακαριώτατο και την Ιερά Σύνοδο για το ζήτημα των θεολογικών διαλόγων με τους ετεροδόξους.
Σχετική με το όλο θέμα είναι και η αναφορά του περιοδικού "Εν Συνειδησει" από το οποίο μεταφέρουμε και το σχετικό απόσπασμα.

....Την πορεία αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου φαίνεται να ακολουθεί υπάκουα και πιστά και η Διοικούσα Ελλαδική Εκκλησία. «Πάντα μαζί. Σε όλα μαζί» (εφημ. Ελεύθερος Τύπος 14/5/2008, σελ. 8) είναι η νέα γραμμή που διέπει τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών μας (του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλαδικής Εκκλησίας), όπως τονίστηκε στην συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αθήνα μετά την συνάντησή του με τον Μακαριώτατο κ. Ιερώνυμο στο Φανάρι. Το διαβεβαιώνει, επίσης, και ο υπέρμαχος του Οικουμενισμού, Καθηγητής και Πρόεδρος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης μιλώντας στην εφημερίδα Μακεδονία: «Η Εκκλησία της Ελλάδας δια του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σαφώς συντάσσεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά υστερεί σε πρωτοβουλίες, ώστε να διαφωτιστεί ο λαός σε σχέση με το διάλογο» (Μακεδονία, 24-5-2009, σελ. 55).Σε πρόσφατη συνέντευξή του, στην επίσημη εφημερίδα του Βατικανού Avenire (15-4-2009) ο Μακαριώτατος χαρακτήρισε το Κείμενο της Ραβέννας ως «ένα θετικό βήμα το οποίο περιμένει την συνέχειά του». Σε σχετική ερώτηση μάλιστα που χαρακτήριζε ως «αντικαθολικές προκαταλήψεις» και «διακρίσεις» την μη αποδοχή των μυστηρίων των Ρωμαιοκαθολικών, ο Μακαριώτατος, ταυτιζόμενος με το πνεύμα της ερωτήσεως, απήντησε ότι «οι όποιες μεμονωμένες απόψεις η ακραίες αντιδράσεις δεν εκφράζουν τις επίσημες τοποθετήσεις της Εκκλησίας»Και διερωτώμεθα ποιές είναι «οι επίσημες τοποθετήσεις της Εκκλησίας» για το συγκεκριμένο ζήτημα; Υπάρχει επίσημη απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, που αναγνωρίζει τα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών; Πότε ελήφθη τέτοια απόφαση;
Ποιές θεωρεί «μεμονωμένες απόψεις η ακραίες αντιδράσεις» ο Μακαριώτατος;
Την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να μην αποδεχθεί και να ασκήσει δριμεία κριτική στó Κείμενο του Balamand, το οποίο ανεγνώριζε αποστολική πίστη, αποστολική διαδοχή και έγκυρα μυστήρια στους Ρωμαιοκαθολικούς; (Εκκλησιαστική Αλήθεια, 393/16-1-1994).
Την άποψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου ότι «στον Παπισμό, ουσιαστικά, δεν υπάρχει αποστολική παράδοση και αποστολική διαδοχή... δὲν μπορούμε να κάνουμε λόγο για Ιερωσύνη... Ἡ μόνη και αληθινή Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη. Έξω από αυτήν δεν υπάρχουν Εκκλησίες, αλλά αιρετικές συναθροίσεις και αιρετικά διδασκαλεία. Η Εκκλησία δεν είναι χωρισμένη και, φυσικά, δεν μπορούμε να μιλούμε για ένωση ‘Εκκλησιών’. Ο σύγχρονος Παπισμός, που ταυτίζεται με την φραγκική κυριαρχία, είναι στην πραγματικότητα μία πολιτικοοικονομική οργάνωση που αποβλέπει σε άλλους σκοπούς, στην κοσμική κυριαρχία και, φυσικά, πάνω από όλα στην διάλυση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμηοσύνης»; (Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου, Γέννημα και θρέμμα Ρωμηοί, σελ. 106-112).
Την άποψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς, ο οποίος θεωρεί τους Ρωμαιοκαθολικούς «θρησκευτική κοινότητα» που «απώλεσε την χάριν του Ζώντος Θεού και εξέπεσεν από αιρέσεως εις αίρεσιν» και που χαρακτηρίζει «επαίσχυντο» από ορθοδόξου πλευράς το Κείμενο της Ραβέννας; (Ορθόδοξος Τύπος, τ. 1737).
Την άποψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ο οποίος σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος δήλωσε ευθαρσώς και κατηγορηματικά ότι ο Ρωμαιοκαθολικισμός δεν είναι Εκκλησία;
Είναι «ακραίοι» και «μεμονωμένες περιπτώσεις» οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, που σε πλείστες δημόσιες αναφορές τους, αλλά και κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, καταδικάζουν την αίρεση του παπισμού, όπως και πολλοί σεβαστοί Γέροντες, κληρικοί, μοναχοί, έγκριτοι και καταξιωμένοι Καθηγητές των Θεολογικών μας Σχολών, που φρονούν επίσης και διατυπώνουν στα συγγράμματά τους, ότι ο ρωμαιοκαθολικισμός δεν είναι Εκκλησία, δεν έχει αποστολική πίστη και διαδοχή και κατά συνέπεια δεν έχει ιερωσύνη και μυστήρια;
Υπάρχει Συνοδική έγκριση του Κειμένου της Ραβέννας η ο Μακαριώτατος εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση στην συνέντευξή του στο Avenire;
Προκαλεί μάλιστα απορία το γεγονός ότι, ενώ δεν υπάρχει καμμία απολύτως ενημέρωση του ορθοδόξου ποιμνίου για την πορεία του επισήμου διαλόγου με τους Ρωμαιοκαθολικούς, επιλέγεται η επίσημη εφημερίδα του Βατικανού για την προβολή των σχετικών απόψεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails